Səhmdarlar

  1. MEHDİYEV ELMİR MAQBET OĞLU – 63.50 %
  2. VƏLİYEVA VƏFA ƏHMƏD QIZI – 13.10 %
  3. MEHDİYEV MAQBET RƏHİM OĞLU – 12.10 %
  4. MEHDİYEVA FƏRİDƏ CAHANDAR QIZI – 11.30 %