Səhmdarlar | MuganBank

Səhmdarlar

  1. MEHDİYEV ELMİR MAQBET OĞLU – 63.50 %
  2. VƏLİYEVA VƏFA ƏHMƏD QIZI – 12.05 %
  3. MEHTİYEV MAQBET RƏHİM OĞLU – 13.10 %
  4. MEHTİYEVA FƏRİDƏ CAHANDAR QIZI – 11.35 %