Müşahidə Şurası | MuganBank

Müşahidə Şurası

Elmir Mehdiyev

Müşahidə Şurasının Sədri
Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun, İqtisadçı ixtisasını bitirmişdir. Bank sistemində 1989-cu ildən çalışır. 5 iyul 2000-ci ildən “MuğanBank” ASC-nin Müşahidə Şurasının Sədridir.

 

Urfan Göyüşov

Müşahidə Şurasının Üzvü
Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya Universitetini, həmçinin Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun, Maliyyə və kredit ixtisasını bitirmişdir. Bank sistemində 1997-ci ildən çalışır. 20 aprel 2009-cu ildən “MuğanBank” ASC-nin Müşahidə Şurasının Üzvüdür.

Şaiq Ələkbərov

Müşahidə Şurasının Üzvü
Bakı Dövlət Universitetinin, Fizika-Riyaziyyat ixtisasını və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, Maliyyə-kredit ixtisasını bitirmişdir. 1996-cı ildən “Muğanbank” ASC-də çalışır. 2008-ci ildən Müşahidə Şurasının üzvüdür.