Əmanətlər

Avans

Depozitin minimum məbləğiİllik faiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
1000 AZN 15,0 % 12 ay Müddətin əvvəlində Müqavilə vaxtından tez pozularsa, ödənilmiş faiz
Əmanətçinin depоzit hesabında оlan məbləğdən tutulur
1000 USD 3,0 % 12 ay Müddətin əvvəlində Müqavilə vaxtından tez pozularsa, ödənilmiş faiz
Əmanətçinin depоzit hesabında оlan məbləğdən tutulur

 

Tələbli

Depozitin minimum məbləğiİllik faiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
500 AZN 2,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 USD 1,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 EUR 1,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir

 

Qısa müddətli

Depozitin minimum məbləğiİllik faiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
500 AZN 4,0 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %
500 USD 1,5 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %
500 EUR 2,0 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %

 

Meqa

Depozitin minimum məbləğiİllik faiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
1000 AZN 15,0 % 12 ay aylıq MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 USD 3,0 % 12 ay aylıq MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 USD 4,0% 12 ay 3 ay bitdikdə MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 USD 5,0 % 12 ay 6 ay bitdikdə MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 AZN 16,0 % 12 ay Müddətin sonunda MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 USD 6,0 % 12 ay Müddətin sonunda MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 AZN 17,0 % 24 ay aylıq MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %
1000 AZN 18,0 % 24 ay Müddətin sonunda MVTP 6 aya qədər 1,0 % 6 aydan sonra 2,0 %