Səhmlər | MuganBank

Səhmlər

İnvestisiya qiymətli kağızlarının növü adi səhmlər
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi AZ 1001005466
Nominal dəyəri 200 (iki yüz) manat

 

Səhmlərə təsbit olunan hüquqlar: 

• Qanunvericiliklə və bankın nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada bankın idarə edilməsində iştirak etmək, idarəetmə orqanlarına seçilmək və seçmək;
• Bankın xalis mənfəətindən divident almaq;
• Bankın fəaliyyətinə xitam verildiyi halda, kreditorların tələblərinin, hesablanmış və ödənilməmiş dividentlərin, həmçinin imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyərinin ödənilməsindən sonra qalan Bankın əmlakının müəyyən hissəsini əldə etmək;
• Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək;
• Qanunvericiliklə və bankın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək;

Emitentin səhm mülkiyyətçiləri qarşısında öhdəlikləri:
Emitent səhm mülkiyyətçilərinin səhmlərlə təsbit olunan hüquqlarının icrasını təmin etmək öhdəliyini daşıyır