İnkassasiya

İnkassasiya

"Muğanbank" ASC korporativ müştərilərə öz inkassasiya xidmətlərini təklif edir.

İnkassasiya xidməti aşağıdakılardan ibarətdir:

Müştərilərin nəğd pul vəsaitlərin daşınması;

Nağd pulun sayılması;

Əvvəlcədən hazırlanmış nağd pulun müştərilərə çatdırılması;

Qiymətli əşyaların daşınması;

Digər xidmətlər.

Bankın sərəncamında bankın silahlı mühafizəsi ilə müşayiət edilən xüsusi avtonəqliyyat vardır. Bankın ixtisaslı işçiləri inkasator xidmətlərinin məxfiliyinə, fərdi yanaşılmasına və etibarlığına görə müştərilərə zəmanət verirlər.

İnkassasiya xidməti üçün bankla müştərinin arasında xüsusi müqavilə bağlanır. Qiymətli əşyaların və nağd pulun çatdırılması müştəri ilə razılaşdırılmış vaxtda həyata keçirilir.

Xidmət üçün tariflər individual şəkildə təyyin olunur, lakin müştəri ilə bankın arasında uzunmüddətli əlaqələr olduqda və ya müştərinin gündəlik böyük məbləğdə nəğd pulla işlədiyində inkassasiya xidməti pulsuz təşkil edilir.