Müddətli əmanət

Əmanətin müddətini Siz təyin edin və faiz gəlirini aylıq əldə edin!

Müddətli əmanət

Müddəti Valyuta İllik faiz dərəcəsi Faizlərin ödənilməsi Minimum məbləğ Qeyd
3 ay AZN 4,0 % Aylıq 500 AZN Müqavilə vaxtından tez pozularsa 0.5 %
6 ay AZN 5,0 % Aylıq 500 AZN Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1,0 %
6 ay USD 2,0 % Aylıq 500 USD Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
6 ay EUR 1,0 % Aylıq 500 EUR Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
12 ay AZN 9,0 % Aylıq 1000 AZN MVTP 6 aya qədər 1.0 %, 6 aydan sonra 2.0 %
12 ay AZN 9,5 % Müddətin sonunda 1000 AZN MVTP 6 aya qədər 1.0 %, 6 aydan sonra 2.0 %
24 ay AZN 10,0 % Aylıq 1000 AZN MVTP 6 aya qədər 1.0 %, 6 aydan sonra 2.0 %
24 ay
AZN
10,5%Müddətin sonunda
1000 AZN
MVTP 6 aya qədər 1.0 %, 6 aydan sonra 2.0 %
12 ay USD 2,5 % Aylıq 1000 USD MVTP 6 aya qədər 1.0 %, 6 aydan sonra 1.5 %
12 ay USD 2,5 % Müddətin sonunda 1000 USD MVTP 6 aya qədər 1.0 %, 6 aydan sonra 1.5 %
Əmanət kalkulyatoru

100 000 AZN-dək əmanətiniz Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən tam sığortalanır.

Aylıq
ayın sonunda
Cəmi