İllik və rüblük hesabat

İllik və rüblük hesabat

İllik hesabatın yerləşdirmə tarixi 10 May

Auditor rəyi
2021

Faylı yüklə

2020

Faylı yüklə

2019

Faylı yüklə

2018

Faylı yüklə

2017

Faylı yüklə

2016

Faylı yüklə

2015

Faylı yüklə

2014

Faylı yüklə

2013

Faylı yüklə

2012

Faylı yüklə

2011

Faylı yüklə

2010

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Təsisçi

Faylı yüklə

İri kredit borclarının məbləği və birinci dərəcəli kapitala nisbəti

Faylı yüklə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

İri kredit borclarının məbləği və birinci dərəcəli kapitala nisbəti

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Faiz riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kredit riski

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Valyuta riski

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Xarici valyuta riski o cümlədən aşıq valyuta mövqeyi

Faylı yüklə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Normativlər

Faylı yüklə

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Faylı yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Təsisçi

Faylı yüklə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Faylı yüklə

Likvidlik riski

Faylı yüklə

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Faylı yüklə

Xarici valyuta riski o cümlədən aşıq valyuta mövqeyi

Faylı yüklə

Bank tərəfindən buraxılmış səhmlər və borc öhdəlikləri haqqında məlumat

Faylı yüklə

Kapitalın strukturu və adekvatlıq haqqında məlumat

Faylı yüklə

Normativlər

Faylı yüklə

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Faylı yüklə