"Muğanbank Çek"

10 000 AZN uduş şansı!

Növbəti 47-ci tiraj 28 yanvar 2022-ci il tarixində keçiriləcəkdir.
 • Çeklərin emissiyası haqqında qərarın qəbul edildiyi tarix və onu qəbul edən orqan: 01 fevral 2016-cı il tarixdə “Muğanbank” ASC Müşahidə Şurası tərəfindən qəbul edilib;
 • Çeklərin növü və forması: Sənədli adsız çeklər;
 • Çeklərin seriyası: MUG 005;
 • Çekin nömrəsi: 000001 – 200000;
 • Çekin miqdarı: 200 000 (İki yüz min) ədəd;
 • Çeklər buraxılışının ümumi məbləği (nominal dəyərlə): 10.000.000 (on milyon) manat;
 • Hər bir Çekin nominal dəyəri: 50 (əlli) manat;
 • Çeklərin nominal dəyərinin ödənilməsi nəğd yolu ilə həyata keçirilir;
 • Hər tirajda 1 ədəd 10.000 AZN, 1 ədəd 5.000 AZN, 3 ədəd 2.500 AZN, 12 ədəd 1.000 AZN, 13 ədəd 500 AZN, 130 ədəd 250 AZN, 140 ədəd 100 AZN uduş şansı var;
 • Çeklərin tədavül (ödənilmə) müddəti: çeklərin dövriyyəyə buraxılması tarixindən etibarən 10 (on) ildir;
 • Çeklərin son ödənilmə müddəti: tədavül dövrü bitdikdən sonra, 730 (yeddi yüz otuz) gün ərzində həyata keçiriləcəkdir;
 • Çeklərin yerləşdirilməsi zamanı emitent tərəfindən uduş tirajından sonra ilk 15 (on beş) gün ərzində çeklərin nominal dəyərindən 1 (bir) faiz, ikinci 15 (on beş) gün ərzində 2 (iki) faiz və üçüncü 15 (on beş) gün ərzində 3 (üç) faiz məbləğində komissiya tutulur. Çeklərin geri satınalınması nominal dəyərlə həyata keçirilir;
 • Tirajlar ildə 8 dəfə hər 45 gündən bir keçirilir.
Tiraj Məbləğ Seriya Nömrə
46 250 MUG005 089370
46 100 MUG005 153993
46 100 MUG005 005579
46 100 MUG005 128054
46 100 MUG005 041188
46 250 MUG005 067583
46 100 MUG005 132624
46 100 MUG005 150382
46 100 MUG005 197189
46 100 MUG005 072483