Mükafatlandırma

Məntiqlilik
Ədalətlilik
Səmərəlilik
Sosial yönümlülük
Şəffaflıq
Obyektivlik
Düzgünlük
Dəqiqlik