Mükafatlandırma

Mükafatlandırma siyasətinin əsas prinsipləri:

Məntiqlilik
Ədalətlilik
Səmərəlilik
Sosial yönümlülük
Şəffaflıq
Obyektivlik
Düzgünlük
Dəqiqlik

Mükafatlandırma

Faylı yüklə