Bank haqqında - Səhmdarlar

MEHDİYEV ELMİR MAQBET OĞLU 67,74 %
MEHTİYEV MAQBET RƏHİM OĞLU 11,58 %
VƏLİYEVA VƏFA ƏHMƏD QIZI 10,65 %
MEHTİYEVA FƏRİDƏ CAHANDAR QIZI 10.03 %