Bank haqqında - Səhmdarlar

MEHDİYEV ELMİR MAQBET OĞLU 67.7442 %
MEHTİYEVA FƏRİDƏ CAHANDAR QIZI21.6070 %
VƏLİYEVA VƏFA ƏHMƏD QIZI 10.6487 %