Annual and Quarterly Reports

Annual and Quarterly Reports

İllik hesabatın yerləşdirmə tarixi 10 May

Audit opinion
2022

Download file

2021

Download file

2020

Download file

2019

Download file

2018

Download file

2017

Download file

2016

Download file

2015

Download file

2014

Download file

2013

Download file

2012

Download file

2011

Download file

2010

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Credit risk

Download file

Currency risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Interest rate risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Credit risk

Download file

Currency risk

Download file

Interest rate risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Credit risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Credit risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Credit risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Credit risk

Download file

Currency risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Interest rate risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Profit and loss statement

Download file

Interest rate risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Credit risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Interest rate risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Cash flow statement

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Founder

Download file

The amount of large loans and the ratio to capital of the 1st level

Download file

Classification of assets and liabilities with fixed and variable interest rates

Download file

Financial statement

Download file

Distribution of payment terms

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

The amount of large loans and the ratio to capital of the 1st level

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Distribution of payment terms

Download file

Cash flow statement

Download file

Classification of assets and liabilities with fixed and variable interest rates

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Interest rate risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Credit risk

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Profit and loss statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Currency risk

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Distribution of payment terms

Download file

Financial statement

Download file

Cash flow statement

Download file

Liquidity risk

Download file

Classification of assets and liabilities with fixed and variable interest rates

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Foreign exchange risk as well as open foreign exchange position

Download file

Statement of changes in the capital structure

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Standards

Download file

Distribution of payment terms

Download file

Cash flow statement

Download file

Founder

Download file

Classification of assets and liabilities with fixed and variable interest rates

Download file

Liquidity risk

Download file

Financial statement

Download file

Foreign exchange risk as well as open foreign exchange position

Download file

Information on shares and debt obligations issued by the bank

Download file

Information on the structure and capital adequacy

Download file

Standards

Download file

Distribution of payment terms

Download file

Classification of assets and liabilities with fixed and variable interest rates

Download file

About various types of off-balance sheet obligations

Download file

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

Download file

The amount of large loans and the ratio to capital of the 1st level

Download file

Interest rate risk

Download file

Kreditlər, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Download file

Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti

Download file

Qeyri-standart kreditlərin cəmi və bu kreditlərin hər bir alt-kateqoriyası üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi

Download file

Açıq Valyuta mövqeyi

Download file

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat

Download file